prihranimo.si :: prelisičimo inflacijo
vodnik po outletih in industrijskih prodajalnah
POIŠČITE PRODAJALNO
Prihranimo.si
Iskanje po kriterijih

IN/ALI

Splošno iskanje

Sponzorji
Prihranimo.si
Intersocks

Središča industrijskih prodajaln v Evropi

Središče industrijskih trgovin je nakupovalno središče, kjer je večina trgovin industrijskih prodajaln. Od posameznih industrijskih prodajaln se v največji meri loči po tem, da ni v bližini proizvajalcev, temveč je lahko tudi na drugem koncu države ali celine, ter da poudarja dodatne funkcije sodobnih nakupovalnih središč, na primer restavracije, bare, storitve.

Sloveniji najbližji središči industrijskih prodajaln sta v Parndorfu pri Dunaju ter pri Firenzah. Še posebej tisto v Parndorfu je med večjimi v Evropi. V medijih pa je zaslediti govorice, da naj bi podobno središče zgradili tudi pri Zagrebu. Informacijam bomo sledili in vas obvestili ko bo znanega kaj več!

Investitorji v Evropi gradijo središča industrijskih trgovin na treh različnih lokacijah :

  • Poleg ali v gosto poseljenih območjih gradijo središča z dražjimi znanimi svetovnimi blagovnimi znamkami.
  • Središča srednje velikosti s tri do šest milijoni potencialnih kupcev, ki so oddaljeni do ene ure vožnje.
  • Središča ob zelo prometnih mednarodnih cestnih povezavah v bližini pomembnih turističnih središč.


Kot najbolj perspektivne regije so investitorji označili tiste, v katerih so že tradicionalno prisotne industrijske trgovine z oblačili. To so severna Italija, južna Nemčija ter nekaj pokrajin v Franciji. Prvo evropsko nakupovalno središče industrijskih trgovin so tako odprli leta 1984 v Roubaix-u v Franciji. Prvo pravo namensko zgrajeno središče industrijskih trgovin, po zgledu podobnih v ZDA, pa so postavili leta 1992 v Veliki Britaniji. Kmalu so se uveljavila tudi v Švici (1996), Italiji (1996), Španiji (1997), Švedski (1998) in Avstriji (1998). Konec leta 1998 je bilo tako v Evropi že 42 središč industrijskih trgovin, septembra leta 2005 pa kar 112.

Tabela 1: Središča industrijskih trgovin v Evropi, september 2005

Država Obstoječa V načrtu Skupaj
Avstrija 3 2 5
Belgija 3 2 5
Češka 1 0 1
Danska 0 1 1
Francija 14 7 21
Irska 2 3 5
Italija 16 6 22
Madžarska 3 0 3
Nemčija 4 24 28
Nizozemska 2 1 3
Poljska 2 4 6
Portugalska 4 0 4
Romunija 0 1 1
Španija 12 3 15
Švedska 4 1 5
Švica 6 2 8
Velika Britanija 36 7 43
Skupaj 112 64 176

Vir: Factory Outlet Center in Europa, 2005, str. 1-27.

Največ središč industrijskih trgovin, kar 36, jih je bilo v Veliki Britaniji, s 16 ji sledi Italija, 14 jih je bilo v Franciji ter 12 v Španiji. V Nemčiji, ki je znana po velikem številu manjših industrijskih trgovin in kjer obstaja celo več vodičev po industrijskih trgovinah, pa so bila le štiri. Poleg 112 obstoječih središč so jih 64 še načrtovali. Izmed teh se jih bo kar nekaj odprlo v letu 2006, veliko pa jih zaradi stroge zakonodaje še nima določenega datuma odprtja. Takih je še posebej veliko v Nemčiji, kjer je v načrtu kar 24 središč. Iz Tabele 2 lahko razberemo, da je bilo septembra 2005 poleg 112 obstoječih središč še 64 načrtovanih, kar pomeni, da se bo trg še razvijal ter da se bo trgovinska oblika v Evropi verjetno še krepko razširila.

Velika večina središč je imela površino med 5.000 in 15.000 kvadratnimi metri, tistih s površino nad 20.000 m2 je bilo 15 ali 13,3%. Največje obstoječe središče je bilo Alochete pri Lizboni na Portugalskem s površino 50.000 kvadratnih metrov. Največje načrtovano središče naj bi merilo 80.000 m2, postavili pa naj bi ga pri Bukarešti v Romuniji. Do sedaj so v Evropi zaprli le eno središče in sicer v kraju Södertälje na Švedskem.

Če upoštevamo le države z več kot 5 središči, so v povprečju največja v Veliki Britaniji, najmanjša pa v Švici. Glede na površino središč, primerjano s številom prebivalcev, so krepko v ospredju Velika Britanija z 8,5 kvadratnimi metri na 1.000 prebivalcev, Švica z 8,0 in Portugalska s 7,9 kvadratnimi metri na 1.000 prebivalcev. Podrobnosti za vse evropske države s središči so v Tabeli 3.

Tabela 2: Površina središč industrijskih trgovin v Evropi, septembra 2005 (v m2)

Država Število središč Povprečna površina Površina na 1000 prebivalcev
Avstrija 3 14.817 5,4
Belgija 3 14.460 4,2
Češka 1 22.400 2,2
Francija 14 13.950 3,2
Irska 2 7.250 3,5
Italija 16 13.369 3,7
Madžarska 3 11.267 3,3
Nemčija 4 11.000 0,5
Nizozemska 2 18.200 2,2
Poljska 2 13.000 0,7
Portugalska 4 20.865 7,9
Španija 12 12.225 3,4
Švedska 4 14.925 6,6
Švica 6 9.917 8,0
Velika Britanija 36 14.244 8,5
Skupaj 112 13.717 3,6

Vir: Factory Outlet Center in Europa, 2005, str. 1-27; Evropski statistični urad Eurostat, 2006; lastni izračuni.

Največji upravljavec in investitor v središča industrijskih trgovin v Evropi je McArthurGlen, ki je tudi eden največjih investitorjev v nakupovalna središča v ZDA. V Evropi upravljajo s 14. središči z več kot 1.200 trgovinami, ki so večinoma v lasti proizvajalcev. Drugi največji upravljavec je Realm, ki upravlja z 11 središči v Veliki Britaniji, ki pa so večinoma v lasti podjetja Freeport (drugi največji Evropski investitor v središča).

Proizvajalec tedna!
Prihranimo.si
Status
Blagovna znamka meseca!
Crocs
Crocs, Craft, K2, Nordica, Columbia, Salomon, BRBL
Sponzorji
Prihranimo.si
Vezava diplomske naloge